Privacy Policy

Privacybeleid voor VIMN Netherlands B.V.

Laatst bijgewerkt op:4-12-19

Bij VIMN Netherlands B.V., nemen we jouw privacy ernstig en zetten we ons in om te garanderen dat we de informatie beschermen die je ons toevertrouwt. We hebben dit Privacybeleid opgesteld om je te informeren over de persoonsgegevens die de VIMN Netherlands B.V. over je verzamelt en hoe we deze gebruiken, opslaan en delen; en om je te informeren over je rechten en keuzes met betrekking tot die gegevens. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we over jou verzamelen, tijdens je bezoek aan onze websites, het gebruik van onze mobiele apps of andere producten en diensten, of andere interacties met ons, zoals door een live evenement bij te wonen of contact op te nemen met onze klantendienst. In dit beleid worden deze contactmomenten ‘Diensten’ genoemd. Ook al is bepaalde informatie die we omschrijven technisch, ons doel is om dit beleid rechtlijnig te maken, dus neem contact met ons op via [LINK naar onderdeel Contact onderaan de pagina] indien je vragen hebt.

Dit Privacybeleid zal op geregelde tijdstippen aangepast worden. Wanneer we aanpassingen aanbrengen, zullen we de datum bovenaan het beleid herzien en, zullen we je in bepaalde gevallen inlichten via onze Diensten, zoals via onze startpagina, e-mail of andere communicatie.

 

Persoonsgegevens die we verzamelen

In dit gedeelte leggen we uit welke persoonsgegevens we over jou verzamelen en hoe we dit doen. 

Gegevens die je verstrekt

Je kunt van de meeste van onze Diensten gebruik maken zonder dat je actief gegevens over jezelf verstrekt, maar je kunt ervoor kiezen om ons via de Diensten persoonsgegevens te bezorgen. Meer in het bijzonder:

 • Indien je ervoor kiest om bij ons een account aan te maken, verzamelen we jouw naam en e-mailadres.
 • Als je ervoor kiest om een product aan te kopen, verzamelen we jouw betalingsgegevens.
 • Als je ervoor kiest om sms-berichten of WhatsApp-berichten van ons te ontvangen, verzamelen we jouw gsm-nummer.
 • Als je ervoor kiest om deel te nemen aan wedstrijden, promoties of marktonderzoeken die we sponsoren, verzamelen we gegevens zoals jouw postcode, telefoonnummer of informatie over jouw interesses.
 • Als je ervoor kiest om zaken te posten of met ons of anderen te communiceren op een publiek platform of via de gebruikersondersteuning, verzamelen we de informatie die je in die posts verstrekt.

Automatisch ingezamelde gegevens

Wanneer je online toegang krijgt tot onze Diensten, bijvoorbeeld door onze websites of mobiele apps te gebruiken, verzamelen we automatisch gegevens over jouw gebruik van de Diensten, zoals de duur van je bezoek en de pagina’s of inhoud die je hebt bekeken. We ontvangen en verzamelen ook technische informatie over jouw toestel en software, inclusief het type toestel, besturingssysteem en versie, informatie over het mobiele netwerk, IP-adres (een uniek nummer dat wordt gebruikt om een toestel op het internet te identificeren), reclame-identificator op mobiele toestellen (een identificator die gereset kan worden en toegekend wordt aan je mobiel toestel door de provider van je besturingssysteem, zoals Apple of Google) of een andere identificator van het toestel, de pagina die je hebt bezocht voordat je onze pagina hebt bezocht en crashgegevens.

Cookies

Wij en onze providers van advertentie- en analysediensten maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die helpen om voorkeuren en activiteiten van gebruikers op te slaan, en gelijkaardige technologieën zoals beacons, pixels en ad tags om je te herkennen wanneer je onze Diensten bezoekt, en om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoeken, welke functies of pagina’s populair zijn, parameters over het succes van de reclamecampagne en andere informatie over je browseractiviteiten. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat onze Diensten naar behoren werken, kunnen we onze Diensten verbeteren en advertenties aanbieden en het effect ervan meten. Voor meer informatie over cookies en de keuzes waarover je beschikt om deze te gebruiken via onze Diensten, kan je ons Cookiebeleid raadplegen [LINK naar bijgewerkt Beleid voor cookies].

Gegevens van derden

We kunnen je de mogelijkheid bieden om in te loggen op onze Diensten met je gegevens van andere websites of diensten, zoals Facebook of Google. Als je ervoor kiest om op die manier in te loggen of aan te melden, zal de derde partij ons toegang geven tot je gegevens, zoals jouw naam, basisgegevens van je profiel en vriendenlijst, afhankelijk van je privacy-instellingen bij die dienst.

Sociaal delen

Bij de Diensten kan je ervoor kiezen om zaken te delen met anderen op sociale media, zoals Facebook of Twitter. Wanneer je dit doet, bepalen de privacypraktijken van het sociale mediaplatform wie er toegang heeft tot jouw gegevens en hoe deze worden gehanteerd door dat sociale mediaplatform. Raadpleeg dus het privacybeleid van het sociale mediaplatform waarop je op deze manier informatie deelt om meer te weten over de gegevenspraktijken van het sociale mediaplatform.

Houd er rekening mee dat informatie die niet naar jou kan worden teruggekoppeld (zoals geaggregeerde gegevens), onder dit Beleid niet als persoonsgegevens beschouwd worden.

 

Gebruik van gegevens

We gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beheer van jouw account;
 • deelname mogelijk te maken aan publieke platforms of andere interactieve functies van de Diensten;
 • het voltooien van bestellingen die je hebt geplaatst;
 • het behandelen van verzoeken aan de klantendienst;
 • het verzenden van promotionele berichten en nieuwsbrieven die je aanvraagt;
 • gerichte advertenties voor jou, zowel op als buiten onze Diensten;
 • analyse van internetverkeer en gebruikersactiviteiten op onze Diensten, populaire gebieden of functies identificeren en de Diensten optimaliseren en personaliseren;
 • het verlenen, onderhouden en verbeteren van onze Diensten, evenals het ontwikkelen van nieuwe inhoud en functies.
 • de rechten en eigendommen van VIMN Netherlands B.V. en anderen beschermen, inclusief om fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen, en om onze overeenkomsten te handhaven.

 

Gegevensopslag

We bewaren de persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel/de doelen waarvoor we ze oorspronkelijk hebben ingezameld. Als je bijvoorbeeld een account bij ons aanmaakt, bewaren we deze accountgegevens normaal gezien zolang dit nodig is om jouw account te onderhouden. Het kan ook dat we persoonsgegevens bewaren omdat dit wettelijk vereist is.

 

Bekendmaking van jouw persoonsgegevens

We gaan jouw persoonsgegevens niet bekendmaken aan onbevoegde derden tenzij je daar jouw toestemming voor hebt gegeven, op de hierna vermelde uitzonderingen na:

 • aan dienstverleners die ons diensten verlenen op basis van een contract en die verplicht zijn om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden;
 • indien redelijkerwijs noodzakelijk om een wet, regelgeving of verplicht proces na te leven (bijvoorbeeld, om te reageren op een dagvaarding);
 • als we besluiten dat jouw handelingen een inbreuk vormen op onze gebruikersovereenkomsten of beleidslijnen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van VIMN Netherlands B.V. of anderen te beschermen;
 • met betrekking tot fusies, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van ons hele bedrijf of een gedeelte ervan, op voorwaarde dat de ontvanger ermee instemt om de persoonsgegevens te beschermen volgens de afspraken van dit beleid en de geldende wet;
 • aan bedrijven binnen de Viacom-groep;
 • We delen persoonsgegevens waardoor je niet rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, maar waardoor je toestel wordt geïdentificeerd door middel van externe cookies en gelijkaardige technologieën op onze website en in onze apps om die derden de kans te geven om ons analyse- en advertentiediensten te leveren. Die bedrijven verzamelen gegevens van onze website of apps zoals cookie-identificatiecodes, toestelidentificatiecodes, IP-adres, en gegevens over de websites die je bezoekt of apps die je gebruikt buiten onze Diensten. Raadpleeg ons Cookiebeleid [LINK naar het Cookiebeleid] om meer te weten over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt voor advertenties op maat, hoe VIMN Netherlands B.V. gebruik maakt van deze diensten en voor links naar het Privacybeleid van deze derden.

 

Gegevensoverdrachten

Je persoonsgegevens worden door ons en onze dienstverleners overgedragen naar, bewaard of geraadpleegd in andere landen waar de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming biedt voor je persoonsgegevens als de bescherming die wordt geboden door de wetgeving van de Europese Unie. Wanneer we dit doen, nemen we stappen om te garanderen dat je persoonsgegevens worden behandeld volgens het gepaste beschermingsniveau door contractuele bepalingen op te leggen aan de ontvanger van de informatie (je kunt een exemplaar van deze bepalingen bekijken door met ons contact op te nemen op ).

 

Wettelijke basis voor de verwerking

We zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, bewaren of anderszins verwerken in de volgende situaties:

 • Wanneer je ermee hebt ingestemd. Bijvoorbeeld, als je ervoor kiest om promotionele e-mailberichten te ontvangen. Je kunt te allen tijde je toestemming intrekken zoals hieronder omschreven, of rechtstreeks via de Diensten.
 • We hebben je persoonsgegevens nodig om onze verantwoordelijkheden van ons contract met je na te leven (bv. de producten of diensten verlenen die je hebt aangevraagd).
 • We hebben een legitiem belang bij de verwerking van je persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld je persoonsgegevens verwerken om met jou te communiceren over onze Diensten; en om onze Diensten te verlenen, beveiligen en verbeteren.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om de informatie te verwerken.

 

Jouw rechten en keuzes

Je hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over je bewaren en om ons te vragen om deze te corrigeren, wissen, of in bepaalde omstandigheden, naar een andere provider over te dragen. Je hebt mogelijk ook het recht om je toestemming tot verwerking in te trekken, er bezwaar tegen te maken of vragen dat we bepaalde verwerking van je persoonsgegevens beperken zoals hieronder omschreven.

Verzoek tot toegang en verwijdering

Je kan ook de gegevens die we over je hebben, bijwerken, corrigeren of verwijderen of jouw account afsluiten door Contact met ons op te nemen [LINK naar Contact] op DataPrivacyRights@viacom.com [LINK naar e-mailformulier] met als onderwerp ‘Privacyrechten’. Wanneer het nodig is om je te identificeren, zullen we je vragen om jouw identiteit te bewijzen of zullen we je vragen om de extra informatie die nodig is om je verzoek te behandelen.

E-mail-, sms- en WhatsApp-berichten

Je kan je uitschrijven om niet langer promotionele e-mails, sms- of WhatsApp-berichten te ontvangen door de instructies in die berichten uit te voeren. Als je je uitschrijft voor promoties, kunnen we je wel nog niet-promotionele e-mailberichten sturen.

Mobiele push-meldingen

Wanneer je ermee instemt, kunnen we promotionele en niet-promotionele push-meldingen of berichten sturen naar jouw mobiel toestel. Je kan deze meldingen altijd uitschakelen door de instellingen voor berichtgeving op je mobiel toestel te wijzigen.

Cookies en gelijkaardige technologieën

Voor informatie over de keuzes waarover je beschikt bij ons gebruik van cookies, en ook over het blokkeren van cookies of intrekken van de toestemming voor bepaalde soorten cookies en andere gelijkaardige technologieën, raadpleeg dan ons Cookiebeleid [LINK naar het Cookiebeleid].

Vragen of klachten

Als je een vraag hebt over ons Privacybeleid, gegevenspraktijken of je beschikbare keuzes, neem dan Contact met ons op [LINK naar het onderdeel Contact] via onderstaande gegevens. Als we je klacht niet kunnen behandelen, en je bent een inwoner van de EER, heb je het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar je woont, werkt of waar het probleem zich voordeed. Raadpleeg voor contactgegevens van je lokale gegevensbeschermingsautoriteit http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm [LINK naar de URL].

 

Contact

We beantwoorden graag je vragen over ons Privacybeleid en onze gegevenspraktijken. Je kan ook contact met ons opnemen om je rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

VIMN Netherlands B.V.

Functionaris voor gegevensbescherming

DataPrivacyRights@viacom.com

NSDM-Plein 6, 1033 WB Amsterdam